قدیمی 21-04-2010, 05:41 PM   #1
Ehsan
(کاربر فعال)
 
Ehsan آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Nov 2009
محل سکونت: Tehran
نوشته ها: 55
Ehsan به Yahoo ارسال پیام
Workplace تاثير سيستم اطلاعات حسابداري در قالبيت ها و گزارشگري مالي

سيستم
مفهوم سيستم كه در بيان عاميانه مترادف با واژه هاي روش و شيوه يا متد به كار رفته است .
براي دستيابي به تعريف كامل و جامعي از سيستم ابتدا برخي از مفاهيم از اين تعاريف می پردازیم.
- سيستم را مي توان به عنوان يك مجموع اي از عناصر كه با هم روابط متقابل دارند ، تعريف كرد.
- سيستم در معناي تمام آن عبارتست از يك مجموعه " فيزيكي يا تصوري" كه از اجزا رفتار و حركت سيستم را تعيين مي كند.
- سيستم عبارتست از گروهي از عناصر فيزيكي يا غير فيزيكي كه يك مجموعه اي به هم وابسته اند.

در تعريف اول، به مجموعه اي از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعريف دوم از پيوست اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعريف سوم ، بر هدف و منظور سيستمها تاكيد گرديده ؛ سيستم مورد نظر واقع شده است.
از چهار تعريف بيان شده كه در برگيرنده كليه خصوصيات سيستم مي باشد مي توان به تعريف
سيستم عبارتست از مجموعه اي از اجزا به هم پيوسته كه در راه نيل به يك يا چند داده وارد آن مي شوند ، يك يا چندين ستاده از آن خارج مي گردد.

در اين مجموع ضمن ارائه تعريض از حسابداري و سيستم اطلاعاتي حسابداري، تاكيد شده است كه سيستم اطلاعاتي حسابداري همواره بيشترين بار اطلاعاتي را به مديريت منتقل مي كند.
سيستم اطلاعاتي حسابداري كه به خوبي طراحي شده باشد بايد توانايي ارائه اطلاعات مفيد و سودمند را داشته باشد. بررسي مدل گزارشگري و حسابداري كنوني نشان مي دهد كه اين مدل ها نتوانسته اند همگاني خود رابا سرعت اين تغييرات حفظ كنند. هدف اين مقاله بررسي بعضي از مسائل مربوط به فناوري اطلاعات و ضرورت ايجاد تغييرات لازم متناسب با تغييرات انجام شده در دنياي تجارت است. اگر روش يا فرآيندي وجود دارد كه به صورت غير رسمي ،تعريف شده يا خود به خود شكل گرفته و اطلاعاتي را براي فرد واحد يا سازمان ارائه ميكند نمي توان به آن سيستم اطلاعات گفت.
البته در برخي منابع علمي ، به چنين روش ها يا فرآيندهايي سيستم اطلاعاتي غير رسمي گفته مي شود. و در دسته بندي سيستم هاي اطلاعات ، سيستم هاي اطلاعات غير رسمي درمقابل اسمي مطرح مي شوند. اگر به تعريف سيستم توجه كنيم آنگاه نمي توان به چنين روشها يا فراورده هايي نام سيستم نهاد.
سيستم اطلاعات شامل فرايندهاي توليد ، جمع آوري ، سازمان دهي ، ذخيره ، بازيابي و اشاعه اطلاعات است. اگر يك سيستمي همه ي اين فرايندها را انجام نمي دهد نمي توان به آن يك سيستم اطلاعات گفت. آن سيستم يا فرايند ممكن است يك زير سيستم از يك سيستم اطلاعاتي باشد.
سيستم اطلاعات مي تواند براي يك موسسه ،سازمان يا هر حوزه تعريف شده ي ديگر از جامعه مطرح شود . اگر چه سيستم هاي اطلاعات در ابتدا براي استفاده در سازمان مطرح شده و شكل گرفته اما براي حوزه هايي فراتر از سازمان ( به عنوان مثال جامعه پژوهشگران ، شهروندان و ... ) نيز قابل كاربرد است . به عنوان مثال سیستم اطلاعات شهری سيستمي است كه كاربران نهايي آن شهروندان هستند.

مقدمه :
حسابداري در سطوح مختلف داراي معاني متفاوت است. در وهله ي اول وظيفه حسابداري ثبت رويدادهاي اقتصادي، پردازش و تجزيه و تحليل داده ها و ارائه نتايج اين پردازش در قالب صورتهاي مالي است.
هدف از حسابداري در تعريفي گسترده تر عبارتست از تامين اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي در واقع حسابداري با تهيه اطلاعات مورد نياز تصميم گيرندگان، خدمتي حياتي را ارائه ميدهد تا آنها بتوانند از ميان گزينه هاي مختلف كاربرد منابع كمياب در انجام فعاليت هاي تجاري و اقتصادي ، انتخابي منطقي انجام دهند. پس حسابداري در حقيقت حلقه اتصال بين فعاليت هاي تجاري و تصميم گيرندگان به حساب مي آيد.

سيستم اطلاعات حسابداري :
سيستم اطلاعاتي حسابداري مولفه و عنصري از شركت است كه به وسيله پردازش رويدادهاي مالي ، اطلاعات مالي و اطلاعات مبناي تصميم گيري را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد.
سيستم اطلاعاتي حسابداري را مي توان محل تقاطع منطقي دو موضوع گسترده تر يعني حسابداري و سستم اطلاعاتي مديريت دانست. آنچه كه در هر دو رشته حسابداري و سيستم اطلاعاتي مديريت مشترك است توجه محوري به اطلاعات است. حسابداري بيشتر به خود اطلاعات گرايش دارد در حاليكه MISManagement information systemبيشتر به سيستم ها پوشش مي دهد كه اطلاعات را توليد مي كنند.

سيستم اطلاعاتي حسابداري دو هدف عمده دارد :
1- ارائه اطلاعات براي عمليات و نيازهاي قانوني
2- ارائه اطلاعات براي تصميم گيري
براي رسيدن به اين هدفها دو فعاليت عمده وجود دارد :
الف) پردازش مبادلات
ب ) پردازش اطلاعات
- مبادلات حسابداري به وسيله ثبت هاي اساسي حسابداري پردازش مي شوند. مثال اين مبادلات شامل فروش محصولات، خريد مواد، دريافتي از مشتريان و ... .
پردازش مبادلات در يك سيستم اطلاعاتي حسابداري بوسيله زير سيستمها انجام مي شود. اگر سيستم پردازش مبادلات به صورت صحيح طراحي شده باشد باعث مي شود داده ها به خوبي و با دقت كنترل شوند و عمل پردازش كارآمد و موثر باشد.
- خروجي فرايند پردازش اطلاعات به قصد راهنمايي در امر برنامه ريزي و كنترل عمليات مي باشد و اين فرايند اطلاعاتي را براي تصميم گيري ارائه مي دهد. سيستم طراحي شده براي پردازش اطلاعات يا سيستم اطلاعاتي حسابداري بايد اطلاعاتي را ارائه دهد كه با تصميم گيري مورد نظر مربوط باشد، قابل اتكا باشد،به موقع باشد، با دقت ارئه شده باشد و مختصر و مفيد باشد.
سيستم اطلاعاتي حسابداري به تصميم گيرندگان از طريق سنجش و پردازش و انتقال اطلاعات كمك مي كند و از اين نظر مي توان دو نوع از سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري را برشمارد:
سيستم هاي حسابداري مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مالي.
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي، سرمايه گذاري و عملياتي را براي آن دسته از تصميم گيرندگان داخلي تهيه مي كنند كه مسئوليت تحقق اهداف سوددهي و نقدينگي را بر عهده دارند. سيستم اطلاعاتي حسابداري مالي گزارشهايي را تهيه مي كند و آنها را به تصميم گيرندگان بيروني منتقل مي كنند تا آنان بتوانند موفقيت آن واحد تجاري را در رسيدن به هدفهايشان ارزيابي كنند.
سيستم اطلاعاتي حسابداري به عنوان بخشي از سيستم اطلاعاتي مديريت همواره بيشترين بار اطلاعاتي را به مديريت براي اجراي وظايف برنامه ريزي، كنترل و ساير وظايف وي ارائه مي دهد. ارائه دهندگان اين اطلاعات حسابداران هستند كه با استفاده از سيستم اطلاعاتي حسابداري داده ها را پردازش كرده و اطلاعات مورد تقاضا را به مديريت و ساير استفاده كنندگان ارائه مي دهند.
يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كه به خوبي طراحي شده باشد مي تواند اطلاعات مفيد و سودمندي را ارائه دهد و بايد توانايي ارائه اطلاعات را در هر زمان و با قابليت اتكا و اطمينان بالا داشته باشد.
بررسي مدل گزارشگري و حسابداري كنوني با توجه به تغييرات ايجاد شده در دنياي تجاري نشان مي دهد كه اين مدل ها هنوز نتوانسته اند همگاني خود را با سرعت اين تغييرات حفظ كنند . درسالهاي اخير اختلاف زيادي بين مدل هاي سنتي حسابداري و انتظارات استفاده كنندگان به وجود آمده است و علت اين اختلاف پيشرفت فناوري اين اطلاعات و قابليت دسترسي سريع به اطلاعات است.
مدل هاي سنتي حسابداري بيشتر روي قابليت اتكاي (reliability) اطلاعات تاكيد مي كنند در حاليكه مربوط بودن اطلاعات حسابداري به علت فقدان به موقع بودن آنها در حال كاهش است.
ماهيت دوره اي گزارشهاي مالي در تضاد كامل به خواسته تصميم گيرندگاني است كه مايلند بدانند ديروز يا امروز صبح چه اتفاقي در شركت افتاده است نه يك ماه يا دو ماه قبل !
تكنولوژي اطلاعات باعث تمايل استفاده كنندگان به داده هاي ريز و جزئي شده است و آنها تمايل چنداني به استفاده از گزارشهاي استاندارد شده و كلي در قالب صورت هاي مالي ندارند و نتيجه اين امر نارضايتي از مربوط بودن اطلاعات حسابداريي است.
در شبكه جهاني وب مي توان گزارشگري كاملا بهنگام (real time ) انجام داد. اين موضوع امكان تصميم گيري روزانه به جاي سه ماهه را فراهم مي كند و اين سيستم ها قادرند در زمان كم بجاي حجم زيادي از نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان پاسخ دهند و به اين صورت اين نوآوري ها در اطلاعات سيستم حسابداري روي تصميمات استفاده كنندگان اثر مي گذارد.
ديويد و همكاران در سال 1999 اين موضوع را مطرح كردند كه AIS به عنوان يك واسطه و رابط عمل مي كند كه از طريق آن سه متغير مجزا رفتار سازماني را تحت تاثير قرار مي دهند. AIS اطلاعاتي درباره وقايع اقتصادي فراهم مي كند كه تصميم گيرنده از آن در برنامه ريزي، نظارت و كنترل سازمان استفاده مي كنند . طبق نظر آنها فرآيند تصميم گيري تابعي از 3 متغير 1- اهداف 2- مفاهيم 3- نهادها مي باشد.
براساس اين نظريه AISaccounting information systems بايد بتوان اطلاعاتي را فراهم كند كه قابليت فهم و مقايسه اي بودن داشته باشد و استفاده كنندگان بتوانند با آن داده ها كاركنند و قادر باشند آنها را به مفاهيم اقتصادي مورد نياز خود تبديل كنند.صورت هاي مالي ويژه اي با توجه به زمان نياز به آنها بايد قابل تهيه باشند . مثلا در شركت JD ward .
نرم افزاري در حال طراحي است كه در آن استفاده كنندگان تاريخ شروع و پاياني دوره اي كه صورت هاي مالي آن دوره را مي خواهند. وارد مي كنند و صورتهاي مالي بنا برعلاقه استفاده كننده براي آن دوره زمان توليد مي شود. با اين فناوري حسابداري از مفهوم جمع آوري تهيه اطلاعات به صورت گزارشهاي دوره اي به منظور جلوگيري از داده هاي پراكنده در زمان واقعي تغيير مي كند و سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان قادر خواهند بود اطلاعات مربوط به تصميم گيريهايشان را با اختصاص معيارهاي مطمئن از راه اينترنت فرهم كنند . بنابراين مشاهده مي كنيم كه استفاده زياد از اينترنت در تجارت الكترونيك منجر به تغييرات مهمي در بعضي از ابعاد محيط تصميم گيري شده است.
__________________
احسان سايري
Ehsan آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
حسابداري, حسابداري در ايران, سيستم, سيستم اطلاعات حسابداري در قالبيت ها و گزارشگري مالي, سيستم حسابداري


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

War   Drinks    Dating    Daily Life    Survival    Dresses    Save A Life    Weight Loss    Drugs    Future Technologies       Mental Health    Wonders    Your Opinions    Travel    Personal Development


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals